ue

Kons Rem Sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój technologiczny przedsiębiorstwa wpływający na wzrost jego konkurencyjności na rynku, utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz stworzenie nowych, stałych miejsc pracy.”

Okres realizacji projektu: 2020-07-01 - 2021-09-30

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez nabycie środka trwałego – ładowarki próżniowej, umożliwiającego poszerzenie oferty firmy oraz obniżenie kosztów dotychczas świadczonych usług.

Posiadanie ładowarki próżniowej pozwoli na utrzymanie zatrudnienia, stworzenie nowego stanowiska pracy oraz wzrost konkurencyjności poprzez:

- obniżenie kosztu świadczonych usług,

- przyśpieszenie realizacji prac,

- poszerzenie oferty o kompleksowe sprzątanie obiektów przemysłowych,

- zwiększenie kontroli nad gospodarką odpadami.

Realizacja Projektu pozwoli Firmie na zaoferowanie kompleksowej usługi czyszczenia obiektów przemysłowych, z użyciem specjalistycznego sprzętu i przy pomocy narzędzi ręcznych (jednocześnie) składającej się dodatkowo z usług dotychczas nieoferowanych w regionie: odkurzanie obiektów przemysłowych z zanieczyszczeń stałych i pylistych; czyszczenie hydrodynamiczne; czyszczenie zbiorników magazynowych oraz technologicznych, kolumn destylacyjnych; czyszczenie obiektów oczyszczalni ścieków; czyszczenie zbiorników substancji ropopochodnych oraz chemicznych.

Wartość projektu: 638 250,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 542 512,50 PLN