Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe podane w celu realizacji usługi lub podjęcia innych działań na żądanie osób zgłaszających się do firmy KONS REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. osobiście lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych: KONS REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą ul. Katowicka, nr 23, 43-211 Piasek.


Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji usług oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KONS REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.. Niepodanie tych danych uniemożliwi wykonanie usługi.


Dane osobowe przechowywane są w systemie komputerowym KONS REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., w celach archiwalnych (dowodowych), analitycznych, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym nastąpi przedawnienie roszczeń w związku z realizacją usługi jak również przez czas konieczny z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym ustaw podatkowych.


Mają Państwo prawo żądania od administratora :

  • dostępu do dotyczących Państwa  danych,
  • dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy. Mają prawo Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego.